Thursday, 31 August 2017

మై కోట్స్ (9)

"మనం ప్రయాణించే మార్గం మంచిదైనప్పుడు, మన మాటలు, చేతలు, రాతలు సరియైనప్పుడు, ఎవరి విమర్శలకు కృంగిపోకూడదు. ఎవరి పొగడ్తలకు పొంగిపోకూడదు."

- జె శ్వేతాగోదావరి (జక్క శ్వేత)©®™No comments: